Particulieren

Voor onze particuliere relaties hebben wij de mogelijkheid van een financieel advies op maat. In overleg met u wordt een totaalplan opgesteld aan de hand waarvan kan worden onderzocht op welke wijze u het beste de risico’s kunt beheersen. Door alles eerst inzichtelijk te maken geeft u de gelegenheid om afwegingen te maken of u zich tegen een bepaald gevaar wilt indekken of dat u een bewuste keuze maakt om dit voor eigen rekening te nemen.
Het particulier pakket bestaat uit de volgende onderdelen:

Keurmerken: