Inkomensverzekering

Wanneer een werknemer door ziekte of een ongeval (gedeeltelijk) niet meer in staat is om te werken dan kan deze werknemer aanspraak maken op sociale voorzieningen. De sociale voorzieningen kunnen echter financieel nadelige gevolgen hebben, voor zowel werkgever als werknemer. Het is van belang dat zowel een werkgever als een werknemer op de hoogte is van de (mogelijke) financiële consequenties.

Werkgeversvoorzieningen


Indien een werknemer ziek en/of arbeidsongeschikt is brengt dit veelal verplichtingen en kosten met zich mee voor de werkgever, zoals re-integratie en vervanging. Dit kan dusdanig oplopen dat dit de bedrijfscontinuïteit in gevaar kan brengen. Het is daarom belangrijk dat de werkgever duidelijk inzichtelijk heeft welke financiële gevolgen dit met zich mee kan brengen en welke maatregelen te treffen zijn, om vervolgens een bewuste keuze te kunnen maken.

Werknemersvoorzieningen


De sociale voorzieningen in Nederland leveren veelal een inkomensterugval op voor de betreffende medewerker. Het is daarom belangrijk dat werknemers duidelijk inzichtelijk hebben en zich bewust zijn van de financiële gevolgen die ‘ziek zijn of arbeidsongeschiktheid’ met zich mee kan brengen.
Verzekeringen die op dit terrein oplossingen bieden zijn:

  • Ziekengeldverzekering
  • WIA-hiaatverzekering
  • WIA excedentverzekering
  • WGA eigen beheer
  • ANW-hiaatverzekering
  • Arbodienst
  • Reintegratiebedrijven

Keurmerken: