Lijfrente - banksparen

Het is mogelijk om middels een lijfrenteverzekering of een bankspaaropbouwrekening een voorziening te maken die later uitkeert. Afhankelijk van het inkomen kan een berekening worden gemaakt wat fiscaal mogelijk is. De inleg is dan fiscaal te verrekenen in de inkomstenbelasting. Daar staat dan tegenover dat de uitkering wordt belast. De uitkering is bedoeld als aanvulling op een pensioen of de AOW. Daarom is de uitkering in termijnen en wordt in een aantal jaren uitgekeerd.

Keurmerken: