Medische verzekeringen

Iedere Nederlander van 18 jaar of ouder is wettelijk verplicht een basis zorgverzekering af te sluiten. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. In het basispakket zijn de medische kosten gedekt van een door de overheid bepaald zorgpakket met onder andere huisarts, ziekenhuisverblijf, kraamzorg, genees- en hulpmiddelen. Als u meer medische kosten wilt verzekeren, kunt u zich aanvullend verzekeren.

Wij kunnen uit een groot aantal zorgverzekeraars kiezen waarbij uw persoonlijke situatie centraal staat. Jaarlijks kan er bekeken worden wat voor u en uw gezin de beste oplossing is en welk eigen risico u het beste past.

Daarnaast kunt u uit verschillende aanvullende pakketten kiezen waarbij ook weer van belang is welke zorg u belangrijk vind en wat u ervoor wilt betalen. Met name fysiotherapie en tandartskosten zijn hierin een belangrijk onderdeel.

Medische verzekeringen


In Nederland worden de sociale voorzieningen steeds meer terug gebracht naar de basis. Dat houdt in dat vaak in geval van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid een zeer tegenvallende uitkering komt. Wij kunnen samen met u kijken wat u positie is en laten zien welke gevolgen dat heeft, Daarnaast kunnen we u laten zien welke oplossingen mogelijk zijn. U kunt dan zelf bepalen of u hier iets aan wilt doen.
Zaken die spelen zijn:

  • ANW hiaat
  • WIA hiaat
  • Maandlasten AOV

Keurmerken: