Bedrijfsaansprakelijkheid

Met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering probeert u te voorkomen dat u voor zware financiële lasten komt te staan als gevolg van fouten waarvoor u aansprakelijk bent. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekkingen voor bedrijfs-, werkgevers-, product- en milieuaansprakelijkheid. Waarbij de uiteindelijke dekking afhankelijk is van uw keuze en bedrijf.

Deze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt aansprakelijkheid voor schade die u veroorzaakt aan personen of spullen. En schade die daaruit voortvloeit. Het gaat hierbij om schade tijdens activiteiten binnen uw beroep of bedrijf. U verzekert hiermee ook aansprakelijkheid, als uw producten schade veroorzaken.
Hoedanigheid.

Het is van groot belang dat u goed laat omschrijven in welke hoedanigheid u uw werkzaamheden verricht. Dit geldt als uitgangspunt voor uw dekking.

Wat is niet of beperkt verzekerd:

– Opzet
– Milieuschade
– Schade door/met motorrijtuigen en/of luchtvaartuigen
– Schade aan geleverde zaken
– Overtreding van voorschriften
– Molest, atoomkernreactie en brand
– Risicoverzwarende bedingen
– Zaken onder opzicht
– Zuivere vermogensschade

Naverrekening
De premie wordt onder andere vastgesteld op basis van jaarloon en omzet. Daarom wordt er jaarlijks gevraagd om dit door te geven opdat de juiste premie kan worden gehanteerd.

Milieuaansprakelijkheid
In deze tijd waarbij je steeds vaker te maken krijgt met het milieurisico is het raadzaam om te onderzoeken of je dit kunt verzekeren. Per bedrijf gelden hiervoor andere normen zodat dit alleen kan aan de hand van een goede inventarisatie.

Beroepsaansprakelijkheid
Deze vorm van aansprakelijkheid is voor een beperkt aantal beroepen te verzekeren. De belangrijkste dekking hier is de schade die voortvloeit uit het beroep. Dit is alleen mogelijk voor bepaalde beroepsgroepen. Bijvoorbeeld advocaten, architecten, ingenieurs en medisch specialisten.

Keurmerken: