Motorrijtuigen

Schade aan de auto wilt u graag zo snel mogelijk verholpen hebben, zeker als uw bedrijf afhankelijk is van de mobiliteit van uw bedrijfsauto’s. Een transportbedrijf kan bijvoorbeeld niet zonder zijn vrachtwagens. Met de bedrijfsautoverzekering wordt u in geval van schade snel en deskundig geholpen, waarna u snel weer de weg op kan.

Een bedrijfsautoverzekering heeft als doel alle schade aan of veroorzaakt door de eigen auto te verzekeren. De dekking Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht voor elke autobezitter. Hiermee bent u verzekerd tegen schade die u veroorzaakt aan derden. Wanneer u meerdere bedrijfsauto’s gebruikt, kan een wagenparkverzekering een voordelige optie voor u zijn.

Belangrijkste dekking

Aansprakelijkheidsdekking - Schade toegebracht aan anderen.
Beperkt Cascodekking - Schade voor beperkt aantal zaken als brand – diefstal – ruitbreuk – loslopende dieren
Volledig Cascodekking - Schade aan de wagen zelf ook als je deze zelf veroorzaakt.

Aanvullende dekkingen MottorrijtuigenOngevallen inzittenden (OVI)


De ongevallen inzittendenverzekering verzekert u en uw medepassagiers voor letsel opgelopen in de auto. Er wordt zowel voor overlijden als blijvende invaliditeit een verzekerd bedrag afgesproken

Schadeverzekering inzittenden (SVI)


Net als de OI verzekering verzekert de SVI u en uw medepassagiers tegen de gevolgen van letselschade, echter tot een totaal maximum van € 1.000.000,-. Onder dit bedrag valt tevens dekking voor schade aan kleding en andere eigendommen, maar bijvoorbeeld ook medische kosten

Rechtsbijstand voor motorrijtuigen


 Als schade heeft door derden kunt u met behulp van deze kijken in hoeverre de schade kan worden verhaald. Ook als u een geschil heeft als gevolg van onderhoud aan de auto.

Werkmaterieel


De verzekering is bestemd voor werktuigen, zoals: graafmachines, graaflaadcombinaties, mobiele kranen, vorkheftrucks, draglines, shovels, bouwkranen, tractoren en dergelijke
De premie voor een Werkmateriaalverzekering is afhankelijk van het soort werkmateriaal dat u wilt verzekeren. De verzekering wordt te allen tijde op maat gemaakt.
Op een werkmaterieel polis is het rijrisico verzekerd ( WAM), maar kan ook het werkrisico worden meeverzekerd.

WEGAM


De werkgever is verantwoordelijk voor de bestuurder van een motorrijtuig of werkmaterieel . De aansprakelijkheid die hieruit voortvloeit is vaak niet verzekerd. Met een WEGAM verzekering kan de werkgever dit risico indekken.
Rechtsbijstandsverzekering bedrijven.
Als je als bedrijf een geschil krijgt met anderen kun je dat regelen met deze verzekering.

Het kan bijvoorbeeld gaan over:
  • Milieuzaken
  • Aanneemovereenkomsten
  • Conflicten met klanten/afnemers over geleverde producten en diensten
  • Conflicten met leveranciers over inkoop van diensten/producten
  • Personeel en sociale wetgeving
  • Verhaal van letsel- en materiele schade
  • Conflicten met de overheid
  • Koop huur onderhoud van bedrijfsruimte
  • Motorrijtuigen

Keurmerken: