Persoonsverzekeringen

Een zelfstandig ondernemer, waaronder een zzp-er, kan ervanuit gaan dat er weinig tot niets is geregeld met betrekking tot de sociale voorzieningen, hierdoor kunnen de gevolgen mogelijk nog groter zijn. Door het wegvallen van de werkzaamheden van de zelfstandig ondernemer valt het bedrijf veelal stil en daarmee ook het inkomen. Het uitbesteden van deze werkzaamheden is veelal duur of überhaupt niet mogelijk, wat de inkomsten van de zelfstandige onder druk zet. Het inzichtelijk hebben en eventueel afdekken van deze kosten c.q. risico’s is daarom van belang.

AOV
Verzekering van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte en/of ongeval.

Premie is afhankelijk van:
 • Beroep van de verzekerde/gevarenklasse
 • Geboorte datum
 • Wachttijd ( 14 – 30 -60 -90 -180-365 dagen)
 • Verzekerde som Rubriek A ( eerste jaar)
 • Verzekerde som rubriek B ( alle volgende jaren tot de eindleeftijd)
 • Eindleeftijd
 • Verzekering wel of niet klimmend tijdens de looptijd
 • Uitkering wel of niet klimmend
 • Soort arbeidsongeschiktheidsdekking ( beroeps of passende arbeid)
 • Soort tarief (combi of standaard)
 • Uitkeringsdrempel (vanaf 25%)

Het verzekerde bedrag wordt bepaald in overleg met de verzekerde waarbij als uitgangspunt zoveel mogelijk wordt gekeken om normaal te kunnen blijven doorgaan.
Om voor de verzekering in aanmerking te komen moeten er gezondheidswaarborgen worden aangeleverd.  Gezondheidsvragen kunnen voldoende zijn, maar het is ook mogelijk dat een medische keuring wordt gevraagd.

Keurmerken: